CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

conducció i emergències

CURSOS DE FORMACIÓ
EN CONDUCCIÓ EMERGÈNCIES

Conducció i emergències

FAST ofereix cursos de conducció en el Circuit Escola per a conductors i professionals, amb diferents programes pràctics i teòrics per tal de cobrir les necessitats de cada col·lectiu, realitzant programes a mida segons la casuística i riscos de cada sector.

Els formados son instructors professionals amb una llarga trajectòria en la formació en conducció i acreditats per l’Institut de Seguretat Pública, utilitzant la flota de vehicles pròpia del centre o del client.

Formació especialitzada

CURSOS EN CONDUCCIÓ EMERGÈNCIES

DESCOBREIX EL CURS QUE MILLOR S’ADAPTA A LES TEVES NECESSITATS