CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs reciclatge SVB + DEA, homologat CCR

Curs homologat pel Consell Català de Ressuscitació per a tot aquell personal d’instal·lacions i centres públics o privats que hagin realitzat la formació SVB + DEA i requereixin el reciclatge obligatori cada 3 anys.

Curs dirigit a tot el personal que disposi d’un DEA en el centre de treball, el qual ha de rebre formació de forma reglada.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS DE FORMACIÓ SANITÀRIA