CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs Avançat Lluita Contra Incendis

Curs teòric i pràctic segons STCW per tal de facilitar el coneixement de la Lluita Contra Incendis a bord, aprenent i posant en pràctica tècniques i tàctiques, així com la direcció de Brigades contra incendis.

Dirigit a Capitans, Caps de Màquines, Oficials de Pont i Màquines, així com tripulants amb assignació de tasques específiques o operacions en Lluita Contra Incendis.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS DE SEGURETAT MARÍTIMA