CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

INSTAL·LACIONS
FAST EMERGÈNCIES CASTELLOLÍ

Camp de foc

Disposem d’un Camp de pràctiques per a l’Extinció d’Incendis i Emergències ecològic dissenyat per tal de donar cabuda a les diferents formacions, amb unes instal·lacions polivalents i versàtils, amb múltiples usos i configuracions, per així cobrir les necessitats formatives de cada sector, de la forma més real possible amb la màxima seguretat.

El Camp de foc disposa d’un sistema de reaprofitament i recirculació de les aigües, disminuint al màxim el consum d’aigua, així com un sistema de filtració i decantació de residus per tal de reduir al mínim l’impacte ambiental en aquest tipus d’instal·lacions.

INSTAL·LACIONS

> Aules, serveis i vestidors a peu de camp
> Mòduls polivalent per focs en interiors
> Laberint de 50m de longitud a diferents nivells
> Mòdul de fum i obstacles en interiors per rescats
> Escenaris de foc pel sector marítim
> Escenaris de foc pel sector aeronàutic
> Escenaris de foc pel sector químic
> Escenaris de foc pel sector industrial
> Túnel de foc i flash over
> Incendis en vehicles (iots i automòbils)
> Arbre de gas en fase liquida
> Safates i projectes de gas de diferent tipologia
> Unitat mòbil equipada amb gas per cursos in situ

Circuit escola

Disposem d’un Circuit de conducció per a la formació en conducció, amb diferents tipus de pistes i flota pròpia de vehicles per tal de cobrir les necessitats formatives en conducció de Turismes, Motocicletes, Furgonetes, 4×4 i Industrials, cobrint així tots els sectors i disciplines.

INSTAL·LACIONS

> Aules i serveis a peu de pista
> Pista dinàmica de 1km
> Pista frenada amb aigua
> Plataforma lliscant de 7.000m2
> Zona 4×4 de 3.000m2
> Simulador de bolcada

EQUIPS

> Equips de protecció individual segons el risc
> Cascs, jaquetes i pantalons de bomber
> Equips de respiració autònoma i botelles d’aire comprimit
> Mangueres i llances de diferents diàmetres
> Llançes d’espuma de baixa, mitja i alta densitat
> Boques d’Incendi Equipades, ubicades en els diferents escenaris
> Hidrants, ubicats en diferents punts del camp de pràctiques
> Equip de pressió elèctric pels cursos bàsics
> Equip d’alta pressió i caudal dièsel per cursos avançats i emergències
> Sistema de recollida, decantació i filtratge de l’aigua
> Dipòsit de recirculació d’aigua d’alta capacitat
> Dipòsit auxiliar d’aigua neta

bombers

Zona Llevant València Cheste

Circuit Escola de Valencia (Cheste)

També disposem del Circuit Escola de Valencia (Cheste), amb diferents pistes i flota de vehicles propis per tal de cobrir la zona de Llevant i ens desplacem a la resta de circuits del estat si així el client ho requereix.

Descobreix la nostra oferta formativa

SOL·LICITA INFORMACIÓ

LA TEVA EMPRESA NECESSITA UN CURS PERSONALITZAT?