CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

CURSOS EN SEGURETAT
PRIVADA

Seguretat privada

FAST ofereix cursos específics per a personal de seguretat privada i pública, tant per a aspirants com per a professionals, per tal d’actualitzar i ampliar les competències professionals.

El centre està autoritzat per l’Institut de Seguretat Pública per la formació del personal de Seguretat Privada, i els formadors son instructors especialitzats segons cada àrea i acreditats pel Ministeri del Interior.

Formació especialitzada