CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs Equips de Segona Intervenció i ERA

Curs avançat per aprendre actuar de forma organitzada, coordinada i segura en front a diferents incendis, on s’ensenya les tècniques i formes d’actuar segons cada situació d’emergència.

El curs està dirigit a tot aquell personal experimentat destinat als Equips de Segona Intervenció (ESI), la qual ha de rebre formació més especifica al respecte i de forma periòdica d’acord amb les necessitats i el Pla d’Autoprotecció de cada empresa.

En aquest curs es duran a terme pràctiques amb diferents escenaris de diferent complexitat i intensitat en la seva intervenció, així com l’extinció d´incendis en espais confinats amb la utilització d´Equips de Respiració Autònoma.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS