CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

CURSOS DE FORMACIÓ
EN EXTINCIÓ D'INCENDIS

Extinció d’incendis i emergències

FAST Emergències disposem d’un ampli ventall d’escenaris en el camp de pràctiques per tal de fer front a les diferents tipologies d’incendis i la seva extinció, utilitzant els mitjans disponibles de forma ràpida i eficaç, complint amb el Pla de Seguretat i Prevenció de Riscos de l’empresa així com la formació dels Equips d’Emergència.
Els formadors son Bombers de la Generalitat i d’empresa amb una amplia experiència i una llarga trajectòria en la formació, per tal d’oferir una formació de qualitat i personalitzada.

Formació especialitzada