CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs carnet ADR

Curs de capacitació per al Transport de Mercaderies Perilloses, segons l’Acord Europeu pel transport de MMPP (ADR), que regula el transport i la formació dels conductors de vehicles amb aquestes mercaderies.

Curs enfocat a tots aquells professionals que es volen dedicar al transport de MMPP i requereixen el carnet per tal d’exercir en aquest tipus de transport.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS DE CONDUCCIÓ EMERGÈNCIES