CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs Actualització Avançat Lluita Contra Incendis

Curs pràctic segons STCW per renovar i actualitzar la formació rebuda en el curs de ALCI. Dirigit a Capitans, Caps de Màquines, Oficials de Pont i Màquines, així com tripulants amb assignació de tasques específiques o operacions en Lluita Contra Incendis, havent realitzat prèviament el curs FBSM.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS DE SEGURETAT MARÍTIMA