CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Curs Formació Bàsica Seguretat Marítima

Curs teòric i pràctic segons STCW per formar les futures tripulacions, per conèixer i saber utilitzar els mitjans de lluita Contra Incendis i Elements de Supervivència disponibles a bord, així com a adquirir els coneixements en Primers Auxilis i PRL.

El curs va dirigit a tot aquell personal que vulgui embarcar en vaixells civils, vaixells de pesca o vaixells esportius.

Contacta amb nosaltres si necessites una formació a mida

SOL·LICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA SOBRE ELS CURSOS DE SEGURETAT MARÍTIMA