CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

CURSOS DE SEGURETAT MARÍTIMA

Seguretat marítima

FAST ofereix cursos en l’àmbit de la Seguretat Marítima per a totes aquelles persones que requereixin formar-se i reciclar-se a nivell professional amb cursos reconeguts per la STCW i homologats per la Direcció General de Marina Mercant.

Disposem d´un Camp de Foc, modern i ecològic, totalment equipat amb tots els mitjans necessaris. Per a la supervivència, comptem amb el material i les instal·lacions per realitzar les pràctiques, tant en piscina, com en instal·lacions dins del Port de Barcelona, així com les embarcacions necessàries. Addicionalment comptem amb una Unitat Mòbil que ens permet desplaçar-nos a qualsevol punt on calgui.

Per a la impartició, tenim un ampli quadre de professionals de la Marina Mercant, Capitans i Oficials, amb una experiència molt àmplia, tant en navegació com en docència.

Formació especialitzada