CENTRE DE FORMACIÓ EN SEGURETAT I EMERGÈNCIES

CURSOS DE FORMACIÓ EN  SEGURETAT I EMERGÈNCIES

FAST Emergències és un Centre de Formació on oferim formació en matèria d’Extinció d’Incendis, Seguretat Marítima, Formació Sanitària i Seguretat privada.

Disposem d’un Camp de Pràctiques en Extinció d’Incendis i Unitat Mòbil per tal de cobrir les necessitats formatives de cada sector en matèria de seguretat, oferint formacions adaptades als Plans d’Emergència de cada empresa i els mitjans d’extinció disponibles.
Realitzem formacions en l’àmbit de la Seguretat Marítima amb cursos homologats per la Direcció General de Marina Mercant per tal de cobrir les necessitats d’aquelles persones que es dediquen o es dedicaran al sector marítim.
Oferim formacions reglades per l’ús del DEA així com formació sanitària en general per a totes aquelles empreses que disposen d’aparells o valoren la importància d’aprendre a respondre davant una emergència sanitària in situ.

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

PARC MOTOR CASTELLOLÍ

> Aules i vestidors a peu de camp
> Simulador polivalent per focs en interiors
> Escenaris i recorreguts a diferents nivells
> Arbre de gas en fase liquida
> Safates de gas de diferent tipologia
> Incendis en iots, cotxes i motocicletes
> Escenaris amb ruixadors i sprinklers
> Escenaris amb fum i obstacles per evacuacions
> Flash over

Les instal·lacions estan dissenyades per tal de donar cabuda a les diferents formacions, amb unes instal·lacions polivalents i versàtils, amb múltiples usos i configuracions, per així cobrir les necessitats formatives de cada sector, de forma realista i segura.

HOMOLOGACIONS

FORMACIÓ ACREDITADA I DE QUALITAT

CURSOS D'EXTINCIÓ D’INCENDIS

> CURS EXTINTORS PORTÀTILS
> CURS BÀSIC EN EXTINCIÓ D’INCENDIS
> CURS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ
> CURS EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ
> CURS EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ i ERA
> CURS EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA
> CURS RISC QUÍMIC
> CURS UNITAT MÒBIL
> CURS EXTINCIÓ INCENDIS ADR
> CURSOS A MIDA

CURSOS DE SEGURETAT MARÍTIMA

> CURS FORMACIÓ BÀSICA SEGURETAT MARÍTIMA
> CURS ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ BÀSICA SEGURETAT MARÍTIMA
> CURS AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS
> CURS ACTUALITZACIÓ AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS

CURSOS DE FORMACIÓ SANITÀRIA

> CURS PRIMERS AUXILIS BÀSIC
> CURS SUPORT VITAL BÀSIC
> CURS SVB + DEA Homologat CCR
> CURS RECICLATGE SVB + DEA Homologat CCR

CURSOS DE CONDUCCIÓ i EMERGÈNCIES

> CURS EXTINTORS PORTÀTILS
> CURS BÀSIC EN EXTINCIÓ D’INCENDIS
> CURS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ
> CURS EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ
> CURS EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA
> CURS RISC QUÍMIC
> CURSOS A MIDA
> CURS UNITAT MÒBIL

CURSOS EN SEGURETAT PRIVADA

FORMACIÓ ACREDITADA I DE QUALITAT

> CURSOS EN FORMACIÓ SANITÀRIA
> CURSOS EN SEGURETAT MARÍTIMA
> CURSOS EN EXTINCIÓ D’INCENDIS
> CURSOS DE CONDUCCIÓ

FAST EMERGÈNCIES, és un Centre de Formació especialitzat en l’impartició de cursos en materia d’Extinció d’Incendis, Seguretat Marítima, Formació Sanitaria, Conducció de Vehicles i Seguretat Privada.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

LA TEVA EMPRESA NECESSITA UN CURS PERSONALITZAT?